ساخت تیزر تبلیغاتی و صنعتی

 • ساخت
  تیزر

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • حرفه ای از
 • تصویربرداری حرفه ای  

 • انیمیشن و موشن گرافیک 

 • استفاده از جلوه های ویژه  

 • ساخت موزیک  

 • اینترو گرافیکی لوگو 

 • استفاده هلی شات نامحدود 

 • زمان تولید 45 الی 60 روز  

 • 29,000,000 تومان 

 • استاندارد از
 • تا 60 ثانیه 

 • تصویربرداری حرفه ای 

 • تدوین مناسب و موشن گرافیک 

 • استفاده از تصاویر آرشیوی 

 • موزیک آرشیوی مناسب 

 • استفاده از گوینده حرفه ای 

 • زمان تولید 25 الی 35 روز 

 • 13,000,000 تومان 

 • پایه از
 • تا 60 ثانیه 

 • تصویربرداری حرفه ای 

 • استفاده از تصاویر آرشیوی 

 • موزیک آرشیوی و مناسب 

 • اینترو گرافیکی لوگو 

 • زمان تولید 15 الی 20 روز 

 • 10,000,000 تومان